Onderhoud en storingen

Onderhoud en storingen

De technische dienst van Medidis zet haar kennis en ervaring in om onderhoud aan onze medische hulpmiddelen te verrichten. Dit onderhoud wordt verricht conform NEN 3140. Wij beschikken met onze Decontaminatie en Reconditioneringsstraat over een speciale faciliteit om op verantwoorde wijze onze apparatuur – zowel van instellingen als van de homecare – te repareren, reinigen en desinfecteren.

Het onderhoud kunnen wij uitvoeren voor onder meer:

  • Zuurstofconcentratoren
  • Mobiele zuurstofconcentratoren
  • CPAP apparatuur
  • Uitzuigapparatuur
  • Vernevelapparatuur

Storingen

Bij storingen en calamiteiten kunt u 24/7 contact opnemen met onze servicedesk. Bel hiervoor met 0320 267 600.