Wijziging in richtlijnen desinfectie vernevelaars

Reinigingsprotocol vernevelen

Medidis wil al onze gebruikers van vernevelapparatuur in de thuissituatie informeren dat de richtlijnen voor desinfectie van vernevelaars is gewijzigd. De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft het protocol voor vernevelen in de thuissituatie aangepast en dat heeft gevolgen voor de manier waarop u uw apparaat moet desinfecteren.

De protocolswijziging heeft als belangrijkste gevolg dat de vernevelaar (medicijnjet/filterhuis/AeroEclipse) niet meer met alcohol mag worden gereinigd. Medidis conformeert zich per 1 maart 2020 aan dit nieuwe protocol van de LAN. Het aanvragen van alcohol bij Medidis komt daarmee te vervallen. U dient uw vernevelaar volgens de nieuwe richtlijn te desinfecteren door deze uit te koken.

Klik op de afbeelding rechts om de nieuwe reinigingsinstructies te bekijken. U kunt dit document opslaan op uw computer.