Nieuws

Uitgelicht: Philips NightBalance bij positieafhankelijke OSA

Uitgelicht: Philips NightBalance bij positieafhankelijke OSA Als totaalleverancier op het gebied van OSA willen wij zowel de cliënt als voorschrijver zoveel mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld in het geval van de Philips NightBalance, die steeds meer wordt ingezet als behandelmethode bij positieafhankelijke obstructieve slaapapneu (POSA). De Philips NightBalance wordt volledig vergoed. Medidis heeft hiervoor contracten met alle

Goede zorg apneupatiënten blijft in basispakket

Goede zorg apneupatiënten blijft in basispakket Effectieve behandeling van OSA blijft gewoon vanuit het basispakket worden vergoed. Vorig jaar was hierover verwarring ontstaan na uitspraken van het Zorginstituut. In een artikel in het Algemeen Dagblad in oktober werd gesuggereerd dat apneubehandeling een voorbeeld van ‘ineffectieve’ en daarmee ‘schrapbare’ zorg was. Dit leidde tot veel onrust

Nieuw: ‘one stop’ aanvraag High Care verneveling met antibiotica

Medidis en Apotheekzorg verzorgen ‘one stop’ aanvraag High Care verneveling met antibiotica Medidis en Apotheekzorg zijn een samenwerking aangegaan voor het leveren van High Care verneveling met antibiotica. Voorschrijvers kunnen vanaf nu in het Aanvraagportaal van Medidis zowel de vernevelaar als de antibiotica aanvragen. Medidis regelt de afhandeling van de aanvraag vervolgens samen met Apotheekzorg,

Hoe gaat Medidis om met uitbraak COVID-19?

Medidis werkt continu aan oplossingen om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze patiënten te borgen. De Covid-19 crisis plaatst ons voor moeilijk planbare omstandigheden waar we voortdurend op anticiperen. Samen en met uw hulp zullen we ons uiterste best doen de gevolgen in deze kritieke periode zo minimaal mogelijk te houden

Wijziging in richtlijnen desinfectie vernevelaars

Medidis wil al onze gebruikers van vernevelapparatuur in de thuissituatie informeren dat de richtlijnen voor desinfectie van vernevelaars is gewijzigd. De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft het protocol voor vernevelen in de thuissituatie aangepast en dat heeft gevolgen voor de manier waarop u uw apparaat moet desinfecteren. De protocolswijziging heeft als belangrijkste gevolg dat de

Volg onze nieuwe e-learning Verneveling en combinatietherapie

De nieuwe e-learning Verneveling en combinatietherapie is vanaf nu te vinden in ons online expertisecentrum. In de cursus worden de achtergronden en de praktische uitvoering van zowel verneveltherapie, PEP-therapie als de combinatietherapie uitgelegd. In de interactieve e-learning worden onder meer de anatomie en fysiologie van de longen, de indicaties en contra-indicaties van de verschillende therapieën

MyAirvo: minder ziekenhuisopnamen en betere kwaliteit van leven voor longpatiënten

Bij Medidis zien we een duidelijke toename van het aantal aanvragen vanuit ziekenhuizen voor de zogenaamde MyAirvo-therapie. MyAirvo biedt een milde ondersteuning aan met name COPD-patiënten voor betere mucusklaring en lagere ademarbeid. Genoeg reden om deze relatief jonge therapievorm uit te lichten. MyAirvo – in sommige ziekenhuizen de Optiflow genaamd – is een ademhalingsondersteuningssysteem voor

Nieuw in ons expertisecentrum: e-learning Slijmuitzuigtherapie

Nieuw in het online expertisecentrum van Medidis: de e-learning Slijmuitzuigtherapie. In deze interactieve online cursus wordt u bekendgemaakt met de achtergronden van deze therapievorm en de uitvoering van slijm uitzuigen in de praktijk. In de e-learning wordt aandacht besteed aan de anatomie en fysiologie van de bovenste luchtwegen, de indicaties en contra-indicaties van slijmuitzuigtherapie en

Medidis onderdeel van Air Liquide Healthcare Group

Sinds 5 juni 2019 maakt Medidis deel uit van de Air Liquide Healthcare Group. Naast Medidis maakt ook VitalAire Nederland hier deel van uit. Medidis en VitalAire zijn voor wat betreft hun portfolio en dienstenpakket op het terrein van respiratoire zorg complementair aan elkaar. Beide organisaties zullen hun dienstverlening aan hun klanten zelfstandig voortzetten. De

Volg kosteloos de nieuwe webinar OSA voor zorgprofessionals

Wist u dat er naar schatting 400.000 mensen in Nederland rondlopen met onbehandelde slaapapneu? Onbehandelde slaapapneu heeft grote invloed op het dagelijks leven van patiënten. Mensen zijn prikkelbaar, hebben een chronisch slaaptekort, een gebrek aan energie en concentratievermogen en lopen risico op tal van comorbiditeiten. Slaapapneu is – eenmaal gediagnosticeerd – goed te behandelen en