Nieuwe informatie veiligheidsmelding Philips-apparatuur (19-7)

Nieuwe informatie veiligheidsmelding Philips-apparatuur (19-7)

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven op bepaalde slaap- en beademingsapparaten.

Nieuwe informatie over de veiligheidsmelding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en een advies opgesteld.

Deze informatie delen we graag met u:

  • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.
  • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
  • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen.
  • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over de termijn van reparatie/vervanging worden in de komende maanden verwacht.

Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de therapie voort te zetten.

Lees hier het volledige document van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

Wat betekent dit voor u?

Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten.
Intussen hebben we alle Philips-apparaten die via ons geleverd zijn en onder deze veiligheidsmelding vallen bij Philips geregistreerd. Dit betekent dat alle Philips-apparaten die via Medidis zijn geleverd en die onder deze veiligheidsmelding vallen, voor eventuele reparatie of vervanging worden ingepland. Hiervoor hoeft u niets te doen.

We houden u op de hoogte

We blijven, samen met branchevereniging FHI, in gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, artsen, zorgverzekeraars en Philips. Zodra we meer weten, krijgt u vanzelfsprekend weer bericht van ons. Ook melden we nieuwe informatie direct via onze website.

Houd onze website in de gaten voor de meest recente informatie over de veiligheidsmelding van Philips.