Medidis onderdeel van Air Liquide Healthcare Group

Sinds 5 juni 2019 maakt Medidis deel uit van de Air Liquide Healthcare Group. Naast Medidis maakt ook VitalAire Nederland hier deel van uit. Medidis en VitalAire zijn voor wat betreft hun portfolio en dienstenpakket op het terrein van respiratoire zorg complementair aan elkaar. Beide organisaties zullen hun dienstverlening aan hun klanten zelfstandig voortzetten. De ontwikkelingen hebben dus geen gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening voor afnemers van beide organisaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat door de bundeling van kennis en ervaring de dienstverlening verder verbetert en dat wij een actieve bijdrage kunnen blijven leveren om de zorg doelmatig en toegankelijk te houden.