Hoe gaat Medidis om met uitbraak COVID-19?

Medidis werkt continu aan oplossingen om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze patiënten te borgen. De Covid-19 crisis plaatst ons voor moeilijk planbare omstandigheden waar we voortdurend op anticiperen.

Samen en met uw hulp zullen we ons uiterste best doen de gevolgen in deze kritieke periode zo minimaal mogelijk te houden voor ieder van ons. Medidis heeft onderstaande maatregelen genomen, rekening houdend met het feit dat de gezondheid van onze werknemers en de continuïteit van de zorg voor onze bestaande patiënten een prioriteit is:

  • We hebben passende maatregelen genomen waardoor we de risico’s voor zowel onze patiënten als medewerkers zoveel mogelijk beperken. Hiermee kunnen we de continuïteit van de zorg voor onze zuurstof- en beademingspatiënten garanderen.
  • Wij hebben de voorraad gedefinieerd die nodig is om de continuïteit van de zorg aan onze zuurstof en of beademingspatiënten te verzekeren.
  • De focus van onze dienstverlening zal volledig gericht zijn op deze patiëntengroepen. Afspraken met patiënten waarvan de aandoening geen onmiddellijke zorg vereist worden vanaf nu uitgesteld.
  • U kunt onze klantenservice bereiken voor ondersteuning bij al uw therapieën. Om onze bereikbaarheid op een zo hoog mogelijk peil te houden, verzoeken wij u alle niet-urgente vragen te stellen door middel van een email aan info@medidis.nl . In dringende gevallen kunt u ons telefonisch bereiken via 0320-267600.

Medidis staat voor u klaar om samen met u goed door deze moeilijke periode heen te komen.